تغییر اطلاعات پرداخت

ویرایش اطلاعات پرداخت

  • فروشنده محترم ؛ عزیز
    برای درخواست تغییر اطلاعات پرداخت میبایسیت مراحل ذیل را طی نمایید.
  • همچنین به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده کلاهبرداران شما میبایست اطلاعات را بطور درست وارد نمایید ، در غیر اینصورت اطلاعات پرداخت شما تغییر پیدا نخواهد کرد.