-* در دست ساخت *-

 

در حال حاضر ؛ برای فروشنده شدن میتوانید از قسمت حساب کاربری ، حساب کاربری خود را ایجاد کرده و بعد از ورود به حساب کاربری گزینه ارتقا به حساب فروشنده را کلیک نمایید.

راهنمایی های لازم جهت درج محصول در داخل حساب کاربری داده شده است

سیاست حفظ حریم خصوصی را پذیرفته سپس گفتگو کنید