چگونه یک مقاله بنویسیم

چگونه یک مقاله بنویسیم

 • چگونه یک مقاله بنویسیم
 • نحوه نوشتن مقاله
 • چگونه موضوع و ایده مقاله را انتخاب کنیم
 • محتوای مقاله از چیست

مراحل نوشتن یک مقاله: ۲۰ مرحله

چگونه یک مقاله بنویسیم - نحوه نوشتن مقاله - چگونه موضوع و ایده مقاله را انتخاب کنیم - محتوای مقاله از چیست

گام اول:

انتخاب ایده و موضوع مقاله

مقاله در مورد چه چیزی است؟ موضوع و ایده اصلی آن چیست؟ به عبارت ساده تر ، حرف اصلی محقق در مقاله چیست؟ چه پیامی دارد؟

ایده و موضوع مقاله هر چه که هست ، باید مهم باشد ولزومی برای پرداختن به آن وجود داشته باشد. یعنی برای مخاطبین علمی دانستنش مهم باشد.

علاوه بر این ، ایده مقاله باید جدید باشد. یعنی قبلا کسی آن را به این شکل بیان نکرده باشد.

همچنین ایده مقاله باید دقیق هم باشد ، یعنی فقط به یک موضوع محدود و کوچک بپردازد.

گام دوم:

تعیین نوآوری های موضوع مقاله

ایده یا همان موضوع اصلی مقاله باید نوآوری داشته باشد. نوآوری داشتن ، یعنی این که هم حرف جدید برای مخاطبین علمی داشته باشد و هم موضوعی با اهمیت باشد و پرداختن به آن راه حلی برای مشکلات حیاتی موجود پیدا کند؛ بنابراین تنها جدید بودن کفایت نمیکند.

لازم است این نوآوری (ها) را مشخصا تعیین کنید ، فهرست کنید و مطمئن شوید که واقعا نوآوری هستند.

برای اطمینان از نو آوری موضوع خود لازم است جستوجویی جامع در منابع مختلف داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که فردی پیش از این در رابطه با موضوع خاص شما کاری انجام نداده باشد. البته وجود موضوعات مشابه ایرادی ندارد و حتی ضروری نیز هست.

اما شما باید تعیین کنید که پژوهشگران قبلی که موضوعاتی مشابه مقاله شما را کار کرده اند، از چه جنبه هایی غافل شده اند که اکنون شما قصد دارید به آنها بپردازید.

گام سوم:

تعیین روش تحقیق مقاله

پس از دانستن این موضوع که مقاله چیست و چه یافته ارزشمندی قرار است ارائه شود ، بایستی مشخص شود که چگونه این یافته ارزشمند را با روش علمی به دست آوریم.

برای مشخص کردن روش تحقیق لازم است با دو چیز آشنا بود:

 1. روش های تحقیق علمی متناسب با رشته تحصیلی و موضوع پژوهش؛
 2. روش های تحقیق به کار گرفته شده توسط محققان دیگر که موضوعات مشابه را کار کرده اند.

پژوهشگر از مجموع این دو ، میتواند روش تحقیق مناسبی برای انجام مقاله خود یافته و بکار بگیرد.

گام چهارم:

هماهنگ کردن ایده ، نوآوری و روش مقاله

ایده مقاله ، نوآوری مقاله ، و روش مقاله سه ضلع یک مثلث هستند که بایستی باهم هماهنگی داشته باشند.

نوآوری مقاله باید از دل ایده و موضوع مقاله به دست بیایید و سپس با روش تحقیق مناسبی پشتیبانی شود.

بنابراین اگر برای یک موضوع خوب که دارای نو آوری نیز هست ، روش تحقیق مناسبی اتخاذ نشود، ممکن است به نتیجه مطلوبی در پژوهش منجر نشود.

گام پنجم:

طراحی محتوای پاراگراف های مقاله

یافته ها و تحلیل:
 1. نتایج تحقیق چه هستند؟
 2. این یافته ها چگونه پاسخ سوالات تحقیق را میدهند؟
بحث و نتیجه گیری:

بحث و نتیجه گیری بر یافته های تحقیق استوار است و شامل پاسخگویی به پرسش های زیر است:

 1. یافته های تحقیق چه ارتباطی با مطالعات و کارهای مرتبط انجام شده قبلی دارد؟
 2. چه یافته های جدیدی به کارهای قبلی اضافه میکند و چگونه میتواند ، نگرش و علمکرد را نسبت به موضوعتحقیق تغییر دهد؟
 3. مقاله چه ضعف ها و محدودیت هایی دارد؟
 4. نتیجه یافته ها و تحلیل آنها و ایده اصلی که مقاله به آن دست یافته ، چیست؟

گام ششم:

نوشتن پاراگراف های مقاله

بر اساس پاسخ هایی که به سوالات مرحله پنجم داده شود ، نگارش علمی مقاله را میتوان آغاز کرد.

پاسخ هر یک از  سوالات لازم است به تفصیل و در پاراگراف یا پاراگراف هایی با رعایت اصول اساسی نگارش علمی تدوین شود.

اصول اساسی نگارش علمی عبارت است از:

 1. مخاطب محوری؛
 2. وضوح؛
 3. هماهنگی و انسجام؛
 4. علمی نوشتن؛
 5. صحیح نوشتن؛
 6. اختصار

گام هفتم:

طراحی و تدوین عناصر تصویری

علاوه بر پاراگراف ها ، در مقاله از عناصر تصویری مختلفی مانند نمودار، جدول، شکل، دیاگرام ، نقشه و تصویر هم استفاده می شود. این عناصر برای خلاصه کردن مطالب مقاله ، نمایش تصویری یافته ها و نتایج تحقیق و یا حتی برای تسهیل درک متن میتواند استفاده شود.

مثلا در بخش مرور ادبیات ، میتوان با استفاده از جدول ، بصورت خلاصه نشان داد که در زمینه مورد بررسی چه کارهایی صورت گرفته است و چه ضعف هایی وجود دارد. همچنین در قسمت روش شناسی مقاله معمولا از نمودار ها و جداولی که نتایج اماری و یا کیفی تحقیق را بصورت خلاصه نشان میدهند، میتوان استفاده کرد.

در استفاده از عناصر تصویری باید چند اصل را رعایت شود:

 1. سادگی و وضوح، بطوری که به راحتی توسط خواننده درک شود؛
 2. ارتباط با متن و وجود توضیحی در ارتباط با آنها داخل متن؛
 3. ترتیب و شماره گذاری در متن

گام هشتم:

نوشتن چکیده مقاله

وقتی که پاراگراف ها و عناصر تصویری مقاله آماده شد، متن اصلی مقاله آماده است.

در این مرحله میتوان چکیده مقاله را نوشت. چکیده مقاله در حقیقت خلاصه محتوای اصلی مقاله در یک پاراگراف است. چکیده معمولا اولین بخشی از مقاله است که بصورت دقیق توسط داوران خوانده میشود.

محتوای یک چکیده، فشرده اما تشریح کننده است و خواننده با خواندن چکیده مقاله پی خواهد برد که چه مطالبی در متن اصلی پوشش داده شده است. به بیان غیر رسمی چکیده مقاله است که خواننده را مصمم میکند که متن مقاله را بخواند و یا از آن صرف نظر کند.

گام نهم:

تنظیم فهرست منابع تحقیق

بعد از نوشتن متن مقاله، بایستی فهرست منابع مقاله تنظیم شود.

البته باید توجه داشت که لازم است در هنگام نگارش مقاله، به همه منابع در داخل متن ارجاع داده شود. همچنین اطلاعات کتابشناسی ارجاعات یادداشت شود تا پس از اتمام نگارش مقاله، فراموش نشوند.

اما در این مرحله لازم است فهرست منابع تدوین و تنظیم شود.

روش های استانداردی برای ارجاع دهی وجود دارد که از آن جمله روش های ارجاع دهی APA ; CHICAGO و VANCOUVER است.

برای سهولت در این کار میتوان از ارجاع دهی اتوماتیک نرم افزار ورد و یا از افزونه هایی همچون ENDNOTE استفاده کرد.

گام دهم:

نوشتن سایر اجزای مقاله

عناون:

لازم است عنوانی مناسب برای مقاله با توجه به موضوع و محتوای مقاله نوشته میشود. عنوان بهتر است زیاد طولانی و زیاد کوتاه نباشد. عنوان مقاله باید جذاب بوده تا توجه مخاطب با دیدن آن جلب شود. همچنین بهتر است که حالت کلیشه ای نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

معمولا در انتهای چکیده، واژگان کلیدی پژوهش بیان میشود. معمولا با توجه به حجم و محتوای مقاله، پنج تا هفت واژه کلیدی در هر مقاله بیان میشود.

کلیدواژه ها، در حقیقت مفاهیم اصلی مقاله هستند که بیشترین تکرار را دارند، البته کلمات ربط و اضافه و افعال شامل آنها نمیشود. صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه ها به عنوان کلیدواژه استفاده میشوند.

تعدادی از واژگان کلیدی که متغیرهای اصلی تحقیق هستنددر عنوان پژوهش ذکر است، بقیه کلید واژه ها را میتوان با توجه به واژه هایی که در متن مکرراُ بیان شده اند انخاب نمود.

 

 

چگونه یک مقاله بنویسیم - نحوه نوشتن مقاله - چگونه موضوع و ایده مقاله را انتخاب کنیم - محتوای مقاله از چیست

مراحل ۱۰ تا ۱۹ نیز در حال آماده سازی و انتشار است و طی چند روز آینده به انتشار پستی جدید خواهد درآمد.

نوشته فوق در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۸ ویرایش گردید و ادامه فایل مقاله نویسی طی ۱۰ مرحله در پستی جدید به انتشار رسید.

مشاهده ادامه مقاله نویسی

کلید واژه های مهم :

 • چگونه یک مقاله بنویسیم

 • نحوه نوشتن مقاله

 • چگونه موضوع و ایده مقاله را انتخاب کنیم

 • محتوای مقاله از چیست

ورود به فروشگاه

کانال تلگرام فروشگاه

پیج رسمی در اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − دو =